Universiteit van Amsterdam, Radboud Universiteit,
Universiteit Leiden, Vrije Universiteit, Tilburg University

Online

Mar 27-28 & Apr 3-4, 2023

09:00-12:00

Instructors: Alice Doek, Kristina Hettne, Peter Verhaar, Matthijs de Zwaan

Helpers: Puck Wildschut, Levi Damsma

Algemene informatie

Library Carpentry is ontworpen door mensen die werken binnen bibliotheken of vergelijkbare organisaties om je te helpen:

Library Carpentry laat je kennismaken met de basis van automatisering, en is een startpunt van waaruit je zelf verder kunt leren. Library Carpentry is onderdeel van The Carpentries, een organisatie die de grondslagen van programmeren en data science bijbrengt. Als je meer wilt weten over de onderwerpen waarover we les geven, en waarom, lees dan het (engelstalige) artikel "Library Carpentry: software skills training for library professionals".

Voor wie: Deze cursus is bedoeld voor mensen die werken in een bibliotheek van een academische instelling, of een soortgelijke functie hebben. We verwachten dat je basale kennis hebt van het werken met spreadsheets, verder is geen voorkennis vereist.

Nota bene: dit is de eerste keer dat de Inleiding tot Python wordt gegeven. Bij voldoende plaats kunnen mensen die eerder aan een Library Carpentry workshop hebben deelgenomen zich inschrijven voor deze Python module, zonder de overige lessen opnieuw te volgen.

Waar: Dit is een online training. Meer gedetailleerde informatie volgt na inschrijving.

Wanneer: Mar 27-28 & Apr 3-4, 2023. Add to your Google Calendar.

Vereisten: Om deel te nemen moet je een computer kunnen gebruiken met een Mac, Linux, of Windows besturingssysteem. Een tablet, Chromebook, etc., werkt niet goed. Je moet rechten hebben om software op de computer te installeren. Voorafgaand aan de cursus vragen we je om een bepaalde software te installeren (zie hieronder).

Toegankelijkheid: Het lesmateriaal wordt voor het begin van de workshop beschikbaar gemaakt. Als op andere manieren het leren kan worden ondersteund, kan de organisatie proberen om dat te faciliteren. Neem daarvoor tijdig contact op.

Contact Neem contact op met Alice Doek , Kristina Hettne , Peter Verhaar of Matthijs de Zwaan voor meer informatie.

Rollen: Om meer te weten te komen over de verschillende rollen tijdens de workshop (wie doet wat) kun je de Workshop FAQ bekijken.


Gedragscode

Iedereen die deelneemt aan een activiteit van de Carpentries verplicht zich er toe zich te conformeren aan de Gedragscode ("Code of Conduct", alleen in het Engels beschikbaar). Die gedragscode beschrijft ook hoe incidenten kunnen worden gemeld.


Samenwerking

We zullen deze samenwerkingsomgeving gebruiken voor overleg, notities, het delen van URLs en korte stukjes computercode.


Surveys

Vul deze vragenlijsten in vóór en na de workshop.

Pre-workshop Survey

Post-workshop Survey


Schedule

Graag vóór het begin van de workshop de pre-workshop survey invullen!

28 maart 2023

OpenRefine

Nota bene

Dit is de eerste keer dat de Inleiding tot Python wordt gegeven. Bij voldoende plaats kunnen mensen die eerder aan een Library Carpentry workshop hebben deelgenomen zich inschrijven voor deze Python module, zonder de overige lessen opnieuw te volgen.


Setup

Om deel te nemen aan deze Library Carpentry workshop, is het nodig dat je onderstaande software voorafgaand aan de les installeert op je computer. Je hebt ook een moderne web browser nodig.

De Carpentries houden een lijst bij van problemen die vaak voorkomen tijdens installatie van software: Configuration Problems and Solutions wiki page.

Installeer Zoom

Als je nog niet bekend bent met Zoom, kun je de software downloaden van de officiële website. Instructies om Zoom te installeren vind je ook daar.

Organiseer je werkplek

Als bij alle workshops van de Carpentries, zul je leren door "mee te coderen" met de docenten. Daarvoor is het handig als je ruimte hebt voor datgene wat je aan het leren bent (een terminal, een webbrowser, etc), en voor Zoom. We raden aan om van onderstaande manieren te gebruiken om je werkplek te organiseren:

Deze blog post geeft meer gedetailleerd advies voor je schermgebruik tijdens de workshop.

OpenRefine

OpenRefine is een tool om rommelige data op te schonen en te organiseren. Volg deze instructies om OpenRefine te installeren.

Opgeruimde data

In dit deel van de cursus werken we met spreadsheets. Veel mensen zullen daarvoor al een programma beschikbaar hebben, bijvoorbeeld Microsoft Excel. Een gratis alternatief is LibreOffice. Zie hier voor instructies om dat programma te installeren.

Python

Download en unzip het volgende bestand: main.zip

Volg deze instructies om Python te installeren. De map waarnaar wordt verwezen in deze tekst (“the folder containing all the notebooks you downloaded”) is de gezipte map die hierboven wordt genoemd.